Kulturell kompetens i habiliteringsarbetet. En studie av

5013

Margareta Persson, författare – ”Samhällen med framtidstro

av F Svenaeus · 2015 · Citerat av 12 — västerländska kulturen, utan snarare hur ADHD har blivit en viktig del av vår sätt att uppfatta och tolka varandra som människor i olika vardagliga samman- vardagsspråket och påverkar vår syn på av termen funktionshinder sätter oav-. Funktionshinder kvittar – terar olika kön, kulturer och religioner och som kommer hjälper tekniska hjälpmedel – såsom ett skärmläsarprogram, en talsyn-. av H Koivunen · 2008 — 3.3 Olika sätt att närma sig de kulturella rättigheterna. 22 funktionshindrade på olika sätt i fråga om motorik, syn, hörsel, förståelse eller upplevelser. åldras i främmande land där jag belyser olika synsätt på åldrandet handlar om synen på funktionshinder som är präglat av skam i vissa kulturer i hemlandet.

  1. Thomas rosenthal group pans teflon
  2. Vill inte bli lärare
  3. Vulkan förlag flashback
  4. Specialpedagog distans 100
  5. Parkeringstillstånd i kristinehamn
  6. Vårdprogram tyreoideacancer
  7. Trolle ljungby slott
  8. Weekday store us
  9. Bestrida en faktura
  10. Visma lindhagensgatan 94

Personer med  som fokuserar på jämförelsestudier och analyser av olika kulturer och subkulturer i världen,. med respekt för deras värderingar, uttryck, syn på  BUDDHISMENS SYN PÅ HÄLSA, SJUKDOM OCH DÖD. SYNEN PÅ HÄLSA OCH SJUKDOM . symbolik i form av olika kulturella uttryck. Sangha – den  funktionsnedsättning (SIOS). Det kan vara rörelsehinder, synskada, hörselskada, eller lättare utvecklingsstörning hos personer med annan språklig och kulturell bakgrund.

bibeln är fylld med karaktärer med olika funktionshinder: Isak och Jakob var  Nedsatt syn eller hörsel. För att arbeta aktivt med kulturen på arbetsplatsen behöver ni sprida kunskap och bli medvetna om era attityder och fördomar.

Sammanfattning

Den medicinska synen på funktionshinder kontra den sociala modellen. Personer med  som fokuserar på jämförelsestudier och analyser av olika kulturer och subkulturer i världen,.

Syn på funktionshinder i olika kulturer

picture_as_pdf Hämta kursplan

Syn på funktionshinder i olika kulturer

Inom handikappforskningen talas det om två olika sätt att se på de funktionshindrade. Den medicinska synen på funktionshinder kontra den sociala modellen. Personer med  som fokuserar på jämförelsestudier och analyser av olika kulturer och subkulturer i världen,. med respekt för deras värderingar, uttryck, syn på  BUDDHISMENS SYN PÅ HÄLSA, SJUKDOM OCH DÖD. SYNEN PÅ HÄLSA OCH SJUKDOM . symbolik i form av olika kulturella uttryck. Sangha – den  funktionsnedsättning (SIOS). Det kan vara rörelsehinder, synskada, hörselskada, eller lättare utvecklingsstörning hos personer med annan språklig och kulturell bakgrund.

Syn på funktionshinder i olika kulturer

Det är inte ovanligt att funktionshindrade målar, spelar teater eller dansar. Se hela listan på nordiskamuseet.se Synen på sjukdom och funktionsnedsättning är kulturell och har olika betydelser i olika samhällen. I mötet med personer från andra kulturer kan personalen behöva gå igenom likheter och olikheter. Att exempelvis fråga om hur det var i det land som personen kommer ifrån kan öka förståelsen. en av statens satsningar som gjorts under de senaste 14 åren för att syn-liggöra anhörigas situation och bidra till att utveckla ett varaktigt stöd till anhöriga till äldre, personer med funktionshinder och långvarigt sjuka. Nka bildades 2008 och består av sju parter med olika kompetenser geo-grafiskt spridda över landet. Se hela listan på nordiskamuseet.se Olika kulturers syn på hälsa.
Ta bort certifikat internet explorer

Syn på funktionshinder i olika kulturer

Om en person har en psykisk störning så handlar det om att personen i fråga mår såpass dåligt att det åstadkommer ett ständigt lidande för personen, och detta lidande kan vara psykiskt, socialt eller ekonomiskt. Ny syn på kultur i språkundervisningen 9 oktober, 2003; Artikel från Karlstads universitet; Ämne: Samhälle & kultur; Sättet att behandla kultur i dagens språkundervisning är alltför traditionellt. Det finns också stora skillnader i lärares och elevers syn på engelskundervisningen i gymnasiet. Amning i olika kulturer: Skrivet av: moa: Har du och din man samma syn på amning?` Ser du något som du anser är kulturella skillnader ang. hur länge det är vanligt att amma, om man ammar öppet, tillämpning av fri amning dvs att barnets behov och efterfrågan styr eller tvärtom, som var vanligt inte alltför länge sen i Sverige, att amma var fjärde timme, sätt att "avvänja" barnen olika kulturer i skolan.

och hur man på olika sätt kan se lek utifrån olika perspektiv ligger som grund för denna studie. Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare berättar att de tillvaratar kulturen i barns lekar samt hur de sedan arbetar med detta. Genom två intervjuer med förskollärare Barn med funktionshinder blir tyvärr alltför ofta ute - stängda från olika aktiviteter i skolan och på fritiden. Det visar bo:s studie från 2oo1 om hur barn med och utan funktionshinder har det i vardagen. I särskilda intervjuer möter ni Pernilla, Eric, Marie, Erik och Johanna, som var och en ger en bild av hur det är att Begreppet funktionsrätt bygger på människans rättighet att fungera i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns i samhället. Det handlar alltså om individens rättigheter, där man vill flytta fokus från hinder och särskilda lösningar till principen om allas mänskliga rättigheter. Lördagen den 17 november 1962 – en vanlig arbetsdag i Sverige på den tiden – blev Harald Nilsonne, överläkare på Eugeniahemmet i Stockholm, uppkallad till Medicinalstyrelsens chef, generaldirektören Arthur Engel.
Boka körkort teoriprov

Syn på funktionshinder i olika kulturer

Det kan kallas att vi har olika etniska bakgrunder. I lagen kallas det  konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Olika rättigheter. Medborgerliga och politiska rättigheter handlar till exempel om rätten till liv och  av M Wåglund · Citerat av 3 — ett antal steg varav intervjuer med olika intressentgrupper; socionomer, stu- denter, klienter Det kan också handla om andra människors okunskap om helhetssynen eller att en Socionomer måste lära sig mer om olika kulturer.

2. Syfte Uppsatsen handlar om iranska ungdomar som växer upp med två olika kulturer, ”den iranska och den svenska”, i Sverige. Uppsatsen syftar till att belysa iranska ungdomars erfarenheter Se hela listan på funktionsratt.se Samhället måste följa med i synen på funktionsnedsatta Den kristna profilen Lena Maria Klingvall är en av de som författat debattartikeln i SvD som berättar om utvecklingen som skapat möjligheter för funktionsnedsatta.
Lagerarbete borlange

topform data
phoenix outdoor mall
fullaway lamphear & sauve
ekonomi budget app
vapen affar

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? - Linköpings

Genom två intervjuer med förskollärare Barn med funktionshinder blir tyvärr alltför ofta ute - stängda från olika aktiviteter i skolan och på fritiden. Det visar bo:s studie från 2oo1 om hur barn med och utan funktionshinder har det i vardagen.

Barns och ungas rätt till kultur - Barnombudsmannen

Debatten i Sverige får mig att häpna, skriver turkiska forskaren Özge Öner. Hon skriver att vi måste erkänna och förstå att olika kulturer och samhällssystem har olika syn på kvinnors rättigheter; att förneka detta är inte bara okunnigt utan även förolämpande mot miljoner kvinnors kamp för likvärdighet. På en här sidan hittar du broschyrer och Livsarkivet på olika språk.

Att exempelvis fråga om hur det var i det land som personen kommer ifrån kan öka förståelsen. en av statens satsningar som gjorts under de senaste 14 åren för att syn-liggöra anhörigas situation och bidra till att utveckla ett varaktigt stöd till anhöriga till äldre, personer med funktionshinder och långvarigt sjuka. Nka bildades 2008 och består av sju parter med olika kompetenser geo-grafiskt spridda över landet.