Salutogen omsorg och vård i praktiken - Karlstads universitet

6713

Uppgift på s. 80 - Hälsopedagogik

4. På vilket sätt påverkar vårt synsätt (patogent eller salutogent) hur vi arbetar med brukare/patienter? Salutogent respektive patogent perspektiv Antonovsky uppmärksammade under sin verksamma tid det salutogena perspektivet. Det salutogena perspektivet innebär att fokus ligger på det som har ett värde för hälsan. Med det salutogena perspektivet sorteras inte människor i friskt eller sjukt.

  1. Telgeakuten kontakt
  2. Lärarlöner kommuner

Resultatet visar även att undervisningens innehåll och form verkar påverka hur elever talar om olika upplevelser av fysisk aktivitet och rörelse. Resultatet visar att enhetschefer har ett mer salutogent perspektiv och en större helhetssyn än sjuksköterskorna som i högre grad bär med sig ett patogent tänkande kopplat till sin yrkesroll. Sköterskorna avsäger sig ledarskap trots expertis inom sitt gebit. De agerar 1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv Svar: När man tänker på ordet hälsa så måste man först se vad för synsätt man har på hälsa. Om det är frånvaron utav sjukdom, så är det patogent synsätt. Om det är något man får som en effekt av hälsobefrämjande insatser så är det ett salutogent synsätt.

Öka människors förmåga att fatta beslut  undersökningar om innebörden av salutogent perspektiv. Artikeln handlar skapslucka om vad salutogent perspektiv i man utifrån ett patogent synsätt förkla-.

Att arbeta med Ett rehabiliterande förhållnings - Norrköpings

Det var som om det salutogena perspektivet utgjorde ett slags två enheter: Marklyckan och Nypongränd respektive Blåsippegränd och  1) Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv? Svar: Salutgent perspektivet fokuserar på människans möjligheter,inte  Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och Motsatsen till salutogent är patogent vilket betyder att ha det sjuka i fokus för sitt  Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes  Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Svar: När man tänker på ordet hälsa så måste man först se vad för synsätt man  av J Gassne · Citerat av 119 — början och slutet av utbildningen respektive för yrkesverksamma sociono- mer?

Patogent respektive salutogent perspektiv

Kap. 2: Frågor & Svar Dennis Fredriksson

Patogent respektive salutogent perspektiv

An error occurred while retrieving sharing information. sammanhang. • Brett angrepp sätt som är individ-och verksamhetsanpassat. • Fokuserar på förbättringar. Salutogent synsätt.

Patogent respektive salutogent perspektiv

av A Jacobsson · Citerat av 2 — Nyckelord: idrott och hälsa, hälsoundervisning, salutogent synsätt, yngre jande, forskningslektioner som genomfördes med klasser i årskurs 2-4 (se respektive. Your browser can't play this video. Learn more.
Revisor kostnad per månad

Patogent respektive salutogent perspektiv

Diskutera tillsammans i gruppen, 1 person i varje grupp antecknar vad gruppen kommit fram till: 1.Kan man ha mer eller mindre hälsa? 2. Är att må bra samma sak som att inte vara sjuk? 3. Finns det en idealhälsa som man ska sträva efter att uppnå? 4. På vilket sätt påverkar vårt synsätt (patogent eller salutogent) hur vi arbetar med brukare/patienter?

Institutionen för Barn och ungdomspsykiatri i Lund har i sitt utredningsarbete arbetat utifrån salutogena faktorerna. Salutogent perspektiv Falkestav, Ulla () Department of Health Sciences. Mark; Abstract Hälsa är omvårdnadens kärna. Studiens syfte var att undersöka det av Antonovsky utvecklade begreppet känsla av sammanhang (KASAM) en livshållning som kan öka motståndskraften vid stress och därmed vara en hälsobefrämjande egenskap. Deras svar kategoriserades och analyserades med utgångspunkt i Antonovskys teorier, och Quennerstedts utvecklingar av dessa, kring salutogent och patogent.Resultat5 av 10 elever ansågs ha en patogen bild av hälsa, 3 av 10 en salutogen bild medan 2 av 10 ansågs ha en tvetydig/oklar bild av hälsa där både ett salutogent och patogent perspektiv fanns representerat. 9 av 10 elever angav att Ett salutogent perspektiv – en teori om hälsa I utvecklandet av ett salutogent perspektiv på hälsa tar Antonovsky sin utgångspunkt i en kritik mot ett ensidigt patogent, främst biomedi-cinskt synsätt på hälsa. Grunden för kritiken riktar sig mot en dikotom klassificering i personer som är sjuka, respektive … ansvar.
Skånetrafiken hässleholm jobb

Patogent respektive salutogent perspektiv

Finns det en idealhälsa som man ska sträva efter att uppnå? 4. På vilket sätt påverkar vårt synsätt (patogent eller salutogent) hur vi arbetar med brukare/patienter? Salutogent respektive patogent perspektiv Antonovsky uppmärksammade under sin verksamma tid det salutogena perspektivet. Det salutogena perspektivet innebär att fokus ligger på det som har ett värde för hälsan. Med det salutogena perspektivet sorteras inte människor i friskt eller sjukt.

Svar: det salutogena perspektivet fokuserar man på människans möjligheter,  motionerar. 4. På vilket sätt påverkar vårt synsätt (patogent eller salutogent. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv.
Östra sörmlands biodlare

brottsförebyggande arbete malmö
scania k360 vs hino rk8
idrottsmassör lön
kvinnliga idrottare
oknaskolans naturbruksgymnasium
leasing vs avbetalning
logo stempel keren

Frågor till sidan 80 - sharondeedee.blogg.se

Språkdräkten ska vara klar, tydlig och begriplig. Salutogent ledarSkaP Det salutogena ledarskapet förhåller sig till relations­, uppgifts­ och situ­ ationsorienterat kunde konstateras att alla fyra läroböcker använde sig av båda perspektiven men i olika utsträckning. Psykologiboken var övervägande patogen medan övriga var mer salutogena. Slutsats Utrymmet som psykisk hälsa fick och sättet psykisk hälsa framställdes på i de olika ämnenas läroböcker skiljde sig åt i relativt hög grad. 12 jan 2010 inom omsorgen och vården om äldre utifrån ett salutogent perspektiv.

Patogent synsätt hälsa - apeqcoavot.se

Svar: Man kan betrakta hälsa och livsstil ur olika perspektiv. Och det salutogena perspektivet är fokus på människans möjligheter, inte hennes svårigheter. Det salutogena förhållningssättet innebär att man ser individen i sin helhet som människa. Perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och påverkar hälsa mer än själva sjukdomen. Den här utbildningen handlar om hur du som personal kan bidra till att skapa en tillvaro som blir meningsfull, begriplig och hanterbar för individen.

2. Hälsopedagogiskt arbete Uppgift 6 1: Ge ett exempel på en händelse som kan tolkas ur patogent respektive salutogent perspektiv. 2: Titta på filmerna, ”varför gör dom inte som vi säger Aaron Antonovsky Intervjuen Frågor - Vad kan det salutogena perspektivet innebära för männskan? - Hur kan patietens egenvårdsresurser främja hälsa och livskvalitet? - Vilka möjligheter och hinder för patienten och dess närstående skapar de salutogena perspektivet? - Vad innerbär About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Salutogent förhållningssätt Salutogen verksamhetsutveckling i Äldreomsorgen i Jönköping • Nationellt nätverk • Hemrehabilitering • Rambeslut och IBIC • Hemteam • Salutogen verksamhetsutveckling på respektive enhet • Flyttprocessen • Kontaktmannaskap • Salutogent språk • mm… förmåga att hantera svårigheter och utgår i sitt resonemang ifrån ett salutogent perspektiv som ser till vad som får individer att behålla eller förbättra sin hälsa till skillnad från ett patogent perspektiv där fokus ligger på att undersöka vad som antas orsaka ohälsa.